Przejdź do treści

Fundusze UE

Tytuł projektu:
Powrót do pracy w nowej rzeczywistości w IT KON

Wartość projektu:
23 535,33 zł

Cele projektu:
Projekt dotyczy wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa w sytuacji spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) spowodowanych negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19.

Planowane efekty:
Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz nie rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego na podstawie KSH, nie rozpoczęcie postępowania upadłościowego na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne i nie zawieszenie działalności gospodarczej.