Przejdź do treści

Szkolenia

Plan szkolenia za każdym razem przygotowywany jest indywidualnie. Poniżej przykładowe zagadnienia:

Excel

Microsoft Excel

 • Zarządzanie dokumentem
 • Formatowanie warunkowe
 • Tworzenie złożonych formuł
 • Analiza danych
 • Poprawność wprowadzania informacji
 • Odszukiwanie i dopasowywanie danych

Word

Microsoft Word

 • Prawidłowe tworzenie dokumentu
 • Wykorzystywanie stylów
 • Sekcje i numeracja
 • Tworzenie formularzy
 • Korespondencja seryjna
 • Recenzja dokumentu

Microsoft Outlook

 • Konfiguracje programu
 • Tworzenie reguł wiadomości
 • Zarządzanie kalendarzem
 • Zlecanie i kontrola zadań
 • Korespondencja seryjna - mailing
 • Ankiety mailowe

Microsoft PowerPoint

 • Tworzenie szablonów
 • Zarządzanie wzorcami
 • Wykorzystywanie obiektów
 • Zasady właściwego projektowania i prezentowania
 • Animacje
 • Grafika

VBA

 • Rejestracja makr
 • Zasady tworzenia w  języku VBA
 • Podstawowe pętle
 • Działania warunkowe
 • Projektowanie formularzy 
 • Tworzenie własnych funkcji dla Excela